Varaa tunti »

Palveluehdot

Yleiset ehdot (Waiver)

1. Oasis Pilates & Yoga Oy:n Yleiset Ehdot

1.1  Ehdot ovat osa Oasis Pilates & Yoga Oy:n jäsensopimusta eli ostettujen harjoitteluoikeustuotteiden kuvauksia (myöhemmin ”Jäsensopimus”), jotka on laadittu harjoitteluoikeustuotteen ostaneen henkilön (myöhemmin ”Jäsen”) ja Oasis Pilates & Yoga OY:n (myöhemmin ”Oasis ja BASI Akatemia”) välillä. Jäsensopimuksen katsotaan tulleen voimaan Jäsenen ostettua harjoitteluoikeustuotteen joko Oasis studion tai BASI Pilates Academy, Turku studion tiloista (myöhemmin “Oasis studio ja BASI Akatemia”), Oasiksen verkkosivuilta www.oasisturku.fi, BASI Akatemian verkkosivuilta www.basipilatesturku.com tai Oasis studion tai BASI Akatemian mobiilisovelluksesta.

2.  Jäsenyydet ja tuntien varaussäännöt

2.1 Oasiksen ja BASI Akatemian palveluiden käyttäminen edellyttää harjoitteluoikeuspaketin ostamista (esimerkiksi kymmenen harjoittelukerran paketti), Oasis studion tai BASI Akatemian jäsenyyttä tai kertaluontoisen harjoitteluoikeuden hankkimista (Drop in -maksu tai kurssimaksu).

2.2 Viikkotunneille voi varata paikan internetsivun tai mobiilisovelluksen kautta. Mikäli Jäsen haluaa peruuttaa varauksen, se tulee tehdä neljä tuntia ennen varatun tunnin alkamista. Ajoissa peruutettujen varauksien käyntikerta (creditti) palautuu asiakkaan profiiliin käytettäväksi. Mikäli asiakas ei peru tuntia ajoissa, veloitetaan tunnista käyntikerta.
 
2.3. Kursseille tai workshoppeihin voi varata paikan internetsivujen tai mobiilisovelluksen kautta. Kurssimaksu tulee maksaa viimeistään viikkoa ennen kurssin tai workshopin alkua. Mikäli Jäsen haluaa peruuttaa varauksen, se tulee tehdä viimeistään viikkoa ennen kurssin alkamista. Ajoissa peruttujen varauksien maksu palautetaan asiakkaalle. Mikä asiakas peruu kurssipaikan alle viikon sisällä kurssin alkamisesta, ei kurssimaksua palauteta, mutta asiakas voi siirtää osallistumisen seuraavalle vastaavalle kurssille.
 
2.4. Jos asiakas jättää saapumatta varaamalleen tunnille 3 kertaa, hänen varaamisoikeutensa peruutetaan. Asiakkaan tulee pyytää varausoikeuden palauttamista Oasis studion tai BASI Akatemian vastaanotosta sekä maksaa 10€ sakkomaksu.

3. Tavaroiden säilytys ja vahingonkorvausvastuu

3.1 Oasis Pilates & Yoga Oy ei vastaa sen tiloissa tapahtuvista mahdollisista henkilövahingoista, varkauksista tai muista Jäsenen Oasis studioon tai BASI Akatemiaan tuoman henkilökohtaisen omaisuuden menetyksistä. Arvotavaroiden tilapäiseen säilyttämiseen Oasis studiolla ja BASI Akatemialla tulee Jäsenen käyttää Oasiksen tarjoamaa lukolla varustettua kaappia.

4. Mahdolliset Jäsenen ja Oasis Pilates & Yoga Oy:n väliset kiistat pyritään ratkaisemaan yhteistyössä ja hyvässä hengessä.


Drop in terms

1.  Oasiksen ja BASI Akatemian palveluiden käyttäminen ilman jäsenyyttä

1.1 Oasis Pilates & Yoga Oy:n palveluiden käyttäminen edellyttää harjoitteluoikeuspaketin ostamista (esimerkiksi kymmenen harjoittelukerran paketti), Oasiksen tai BASI Akatemian jäsenyyttä tai kertaluontoisen harjoitteluoikeuden hankkimista (Drop in -maksu).

1.2 Asiakas tiedostaa ja hyväksyy, ettei Oasis Pilates & Yoga Oy voi aina taata osallistumispaikkaa asiakkaan valitsemalle harjoitustunnille, jos osanottajamäärää tai liikuntatunnille pääsyä on muutoin rajoitettu.

2. Asiakkaan velvollisuudet

2.1 Asiakas on velvollinen:
    •    todistamaan henkilöllisyytensä tarvittaessa
    •    huolehtimaan riittävästä vakuutusturvasta mahdollisen henkilö- tai omaisuusvahingon osalta sekä
    •    kertomaan ohjaajalle ennen tunnin alkua vaivasta, taudista tai muusta liikuntaesteestä, joka saattaa vaikuttaa harjoitustunnilla tehtävien liikkeiden suorittamiseen.

2.2 Asiakas harjoittelee Oasis Pilates & Yoga studiolla sekä BASI Pilates Academy, Turku studiolla omalla vastuullaan.

3. Mahdolliset erimielisyydet pyritään ratkaisemaan yhdessä ja hyvässä hengessä.

Jäsenyysehdot

1. Oasis Pilates & Yoga Oy:n studioiden (Oasis Studio ja BASI Pilates Academy, Turku) jäsenyydet

1.1 Oasis Studion ja BASI Pilates Academy, Turku (myöhemmin BASI Akatemia) Studion palveluiden käyttäminen edellyttää harjoitteluoikeuspaketin ostamista (esimerkiksi kymmenen harjoittelukerran paketti), jäsenyyttä tai kertaluontoisen harjoitteluoikeuden hankkimista (Drop in -maksu).

1.2 Oasis Turku ja BASI Pilates Academy, Turku, Studioiden jäseniksi voidaan hyväksyä vain täysi-ikäiset henkilöt. Huoltaja voi kuitenkin solmia Jäsensopimuksen kanssamme alaikäisen huollettavansa puolesta. Huoltaja vastaa silloin Jäsensopimuksen maksuista.

1.3 Jäsenyys on voimassa sovituin ehdoin joko toistaiseksi tai määräajan. Määräaikainen jäsenyys on voimassa vähintään Oasis Studion sekä BASI Akatemian nettisivuilla kirjatun sitoutumisajan. Sitoutumisajan päätyttyä jäsenyys jatkuu automaattisesti toistaiseksi voimassa olevana, ellei Jäsen erikseen päätä jäsenyyttä.

1.4  Jäsenyys on henkilökohtainen. Jäsenyyden siirtämisestä toiselle henkilölle väliaikaisesti voidaan kuitenkin neuvotella erityistilanteissa, esimerkiksi jos jäsen on estynyt osallistumaan tunneille kaksi viikkoa tai yli kestävän lomamatkan tai sairausloman takia.

1.5 Jäsenyys antaa Jäsenelle oikeuden harjoitella Oasis-studiolla tai BASI Akatemialla siten kuin jäsenyyden kuvauksessa nettisivuillamme on sovittu. Oasiksen kulloinkin voimassa olevat jäsenyysvaihtoehdot, hinnasto sekä tuotevalikoima kuvauksineen löytyvät Internet-sivuilta www.oasisturku.fi sekä www.basipilatesturku.com. Esimerkiksi Basic ja Day ja Online jäsenyydet ovat voimassa 6 kuukautta ja Premium jäsenyydet ovat voimassa 12 kuukautta ostopäivästä ja ne veloitetaan etukäteen kuukausittain. Basic- Online-, Day ja Premium -jäsenyyksien sisällöt ovat luettavissa Oasis Studion ja BASI Akatemian verkkosivuilla www.oasisturku.fi sekä BASI Akatemian verkkosivuilta www.basipilatesturku.com sekä mobiiliapistamme.

1.6 Day jäsenyys sopimuksen mukaan Jäsen voi arkipäivinä osallistua klo 15.00 asti alkaville mattotunneille Oasis Studion Isossa salissa.

1.7 Jäsen tiedostaa ja hyväksyy, etteivät Oasis Studio ja BASI Akatemia voi aina taata osallistumispaikkaa Jäsenen valitsemalle harjoitustunnille, jos osanottajamäärää tai liikuntatunnille pääsyä on muutoin rajoitettu.

1.8  Jäsen tiedostaa ja hyväksyy, etteivät Oasis Studio ja BASI Akatemia voi Jäsenen jäsenyyden aikana muuttaa tuote- ja palveluvalikoimaansa tai hyvinvointikeskusten aukioloja kysynnän ja resurssien mukaan. Esimerkiksi kesälukujärjestys saattaa olla suppeampi kuin kevät- tai syyslukujärjestys.

2. Jäsenen velvollisuudet

2.1 Jäsen on velvollinen:
    •    todistamaan henkilöllisyytensä tarvittaessa,
    •    pitämään yhteystietonsa ja maksutietonsa ajan tasalla Glofox asiakasjärjestelmässä,
    •    huolehtimaan riittävästä vakuutusturvasta mahdollisen henkilö- tai omaisuusvahingon osalta sekä
    •    kertomaan ohjaajalle ennen tunnin alkua vaivasta, taudista tai muusta liikuntaesteestä, joka saattaa vaikuttaa harjoitustunnilla tehtävien liikkeiden suorittamiseen.

2.2 Jäsen harjoittelee Oasis studiolla omalla vastuullaan.

3. Jäsenmaksut

3.1 Jäsenmaksuja koskevan kuukausiveloituksen eräpäivä määritellään Oasiksen ja BASI Akatemian voimassa olevien käytäntöjen mukaisesti. Oasis ja BASI Akatemia laskuttavat jäsenmaksun etukäteislaskutuksena, siten että tulevan kuukauden harjoittelumaksu erääntyy sinä kuukaudenpäivänä, jolloin jäsensopimus on alun alkaen solmittu. Esimerkiksi, jos jäsensopimus on solmittu 12.1., veloitetaan seuraava kuukausimaksu 12.2.

3.2 Jäsen on velvollinen huolehtimaan, että kuukausittainen toistuva jäsenmaksu tulee maksetuksi.

3.3 Jäsensopimukseen perustuvia Jäsenmaksuja ei voida yksipuolisesti korottaa määräaikaiseen Jäsensopimukseen merkittynä sitoutumisaikana, ellei kyse ole alennusjäsenyydestä, jonka peruste lakkaa. Esimerkiksi opiskelijahintainen jäsenyys nousee normaalihintaiseksi opiskelun päätyttyä.

4. Jäsenyyden väliaikainen keskeytys / Kuukausimaksun palautukset

4.1 Jäsensopimuksen solminut Jäsen voi hakea Oasikselta tai BASI Pilates Akatemialta jäsenyytensä käyttöoikeuden väliaikaista keskeytystä. Keskeytys tehdään aina kuitenkin vähintään yhdeksi (1) ja enintään kahdeksitoista (12) kuukaudeksi. Keskeytyksen aikana jäsenellä ei ole käyttöoikeutta palveluihin. Kuukausimaksun keskeytys voidaan tehdä seuraavista syistä:  terveydelliset syyt, raskaus, työkomennus ulkomailla, muutto toiselle paikkakunnalle tai armeija.
4.2 Jäsenmaksun palautusta on haettava Oasikselta tai BASI Akatemialta sähköpostitse. Jäsenmaksua ei palauteta mikäli Jäsen ei ole ilmoittanut hyväksytystä esteestä osallistua tunneille. Enintään yksi edellinen jäsenmaksu palautetaan. Tarpeesta keskeyttää jäsenyys väliaikaisesti on ilmoitettava välittömästi esteen ilmettyä.
 
5. Jäsensopimuksen lopettaminen

5.1  Jäsenen ilmoituksesta määräaikainen Jäsensopimus sovitaan päättyväksi Jäsensopimukseen merkityn sitoutumisajan päättyessä. Jos Jäsen ei irtisano sopimusta määräajan päättyessä, Jäsensopimus jatkuu automaattisesti toistaiseksi voimassaolevana. Jäsenyys irtisanotaan jo maksetun kuukauden/maksukauden loppuun. Esimerkiksi, jos asiakkaan kuukausittainen veloitus tapahtuu 15. pvä ja hän irtisanoutuu 20. pvä, hänen irtisanoutumisensa tulee voimaan seuraavan kuun 14. pvä.

5.2 Irtisanominen on tehtävä sähköpostilla Oasiksen asiakaspalveluun (info@oasisturku.fi) tai BASI Pilates Akatemian sähköpostiin (turku@basipilatesacademy.com). Jäsenen tulee saada aina kirjallinen vahvistus jäsenyyden päättämisestä.

5.3 Jäsenellä on mahdollisuus peruuttaa Jäsenyytensä 14 päivän sisällä Jäsensopimuksen alkamispäivästä. Jo maksettua ensimmäisen kuukauden jäsenmaksua ei kuitenkaan palauteta. Jäsensopimuksen irtisanomisen jälkeen Jäsenellä on oikeus käyttää jäsenyyteensä kuuluvia palveluita Jäsensopimuksen mukaisesti Jäsensopimuksen irtisanomisajan loppuun.

5.4 Jäsen, joka on estynyt käyttämästä jäsenyyttään odottamattomista ja itsestä riippumattomista syistä, voi hakea kirjallisesti Oasikselta tai BASI Pilates Akatemialta jäsenyyden ennenaikaista päättämistä. Se, ettei Jäsen ole pitkään aikaan käyttänyt Jäsensopimukseen kuuluvia palveluita, ei oikeuta Jäsensopimuksen ennenaikaista päättämistä.

5.5 Oasis Studiolla ja BASI Pilates Akatemialla on oikeus muuttaa hinnastoaan, palvelutarjontaa, Jäsenmaksuja sekä Ehtoja. Jos muutosten oletetaan olevan Jäsenelle epäedullisia, Jäsentä tiedotetaan muutoksista ennen muutosten voimaantuloa. Jäsenellä on oikeus irtisanoa jäsenyys epäedullisten muutosten johdosta.

5.6 Oasis Studiolla ja BASI Pilates Akatemialla on oikeus lukita Jäsenyys väliaikaisesti tai purkaa Jäsensopimus päättymään välittömästi, jos Jäsen selvästi rikkoo Jäsensopimuksen ehtoja tai Oasis Studion ja BASI Akatemian muuta ohjeistusta. Jäsenyys voidaan purkaa myös asiattoman käytöksen takia. Asiatonta käytöstä voi olla esimerkiksi uhkaavaksi, herjaavaksi tai syrjiväksi koettu käytös vastaanotossa tai tunneilla.

5.7. Mahdolliset erimielisyydet pyritään ratkaisemaan yhdessä ja hyvässä hengessä.